Privacy

Meesterhulp respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze Meesterhulp website en mobiele diensten zo veilig mogelijk gebeurt. Meesterhulp verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

De persoonsgegevens gebruikt Meesterhulp voor het zoeken en vinden van onderwijsmensen, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren door een briefje te sturen naar Meesterhulp, t.a.v. Meesterhulp, {Adres} of gebruik te maken van ons contactformulier op de Meesterhulp Website of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze mobiele diensten.

Laatst geregistreerde onderwijsinstellingen

Laatst geregistreerde onderwijsmensen

  • Docent (Geschiedenis)
  • Instructeur of leerwerkmeester (Middenbouw)
  • Docent (Nederlands)
  • Medewerker secretariaat en administratie (Administratieve dienstverlening)