Over Meesterhulp

Meesterhulp helpt onderwijsinstellingen om jou te vinden

Meesterhulp is opgericht door onderwijsmensen met als doel om de mobiliteit van onderwijsmensen in het primair-, voorgezet-, speciaal-, middelbaar-, en hoger onderwijs te vergroten en onderwijsinstellingen de mogelijkheid te bieden goede medewerkers te vinden zonder daarvoor veel kosten te maken. Onderwijsinstellingen kunnen op de website van Meesterhulp onbeperkt zoeken naar onderwijsmensen.

Wanneer de onderwijsinstelling weet welke functie ingevuld moet worden doet Meesterhulp de rest. De onderwijsmensen hebben zichzelf al aangeboden en dus kunnen scholen maar raak zoeken zonder daarbij nog veel tijd te steken in het maken van advertenties en het doorspitten van vele sollicitatiebrieven. Met onderwijsmensen bedoelt Meesterhulp iedereen die iets binnen het onderwijs kan betekenen. Dus van leraar tot directeur en van onderwijsassistent tot bestuurder. Mocht een onderwijsinstelling personeel zelf niet in dienst kunnen nemen dan is detacheren tussen onderwijsinstellingen onderling een goed alternatief. Meesterhulp kan hierbij ondersteunen. Mocht ook dit geen optie zijn dan neemt Meesterhulp personeel in dienst via een unieke methode:

Laatst geregistreerde onderwijsinstellingen

Laatst geregistreerde onderwijsmensen

  • Docent (Geschiedenis)
  • Instructeur of leerwerkmeester (Middenbouw)
  • Docent (Nederlands)
  • Medewerker secretariaat en administratie (Administratieve dienstverlening)